• Kreu
  • /
  • Blog
  • /
  • Sepse dikush u lut për ty. Sepse ti lutesh për dikë

Sepse dikush u lut për ty. Sepse ti lutesh për dikë

Nga: Mirgen Dhima23 Mars, 2022 0 komente |

SEPSE DIKUSH U LUT PËR TY.

SEPSE TI LUTESH PËR DIKË.

Ti je shpëtuar se dikush u lut.

T’u dha bukë se dikush u lut.

Shmange aksidentin se dikush u lut.

Ti je frut i lutjes së dikujt.

Apostulli Pal kërkoi lutjet e vëllezërve:

“E di në fakt, se kjo do të dalë për shpëtimin tim, me anë të lutjes suaj” (Fil 1:19)

“… i cili na ka çliruar dhe na çliron nga një vdekje kaq e madhe, dhe tek i cili ne shpresojmë se do të na çlirojë edhe më, me ndihmën tuaj me anë të lutjeve për ne …” (2 Kor 1:10,11)

“… duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne, që Perëndia të hapë edhe për ne derën e fjalës, për të shpallur misterin e Krishtit, për shkakun e të cilit jam edhe i burgosur, në mënyrë që ta bëj të njohur, duke e folur siç duhet.” (Kol 4:3,4)

Ka ndihmë që të jepet, vetëm për shkak të lutjes së vëllezërve.

Ka ndihmë që u jepet vëllezërve, vetëm për shkak të lutjes tënde.

Nga froni vjen një pyetje: “Çfarë të bëj për vëllezërit e tu?”

Në Krishtin
Mirgen Dhima

Mirgen Dhima

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Etiketa


Gjithashtu mund të lexoni

Realiteti Parësor

“Për Zotin!”, “O Zot i madh!”, “O Perëndi!”

Vajosja e Saulit

Vetitë e gjakut të Krishtit – nga Genti Suli

>