Idhujt: Gjërat e Kota, por Vdekjeprurëse

Idhujt e tyre janë argjend dhe ar, vepër e duarve të njeriut. kanë gojë, por nuk flasin, kanë sy, por nuk shohin, kanë veshë, por nuk...

Ditë Nazarenase

Dhe ai u ngrit, mori fëmijën dhe nënën e tij dhe erdhi në vendin e Izraelit; por kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në Jude,...

Rrënjët e Islamit…

Shpesh të krishterët bëjnë pyetje si këto: “A kanë myslimanët njohuri për Perëndinë? A është Allahu i njëjti perëndi me atë që adhurojmë ne?”...

LEXONI BIBLËN ONLINE

lexo_biblen

TE TJERA