Njoftime & Zhvillime

Takimi #4 – Ndihmë hyjnore gjatë krizës! 23 shkurt 

Miq, takimi i rradhës nga Kingdom Business Forum u zhvillua në datë ...lexoni më tej.

Njoftime & Zhvillime

Takim: Nëse Zoti ekziston, pse lejon ai që njerëzit të vuajnë? – 24 shkurt, ora 18:00

IFCE ju fton në leksionin e radhës me temë "Nëse Zoti ekziston, ...lexoni më tej.

Njoftime & Zhvillime

Leksion: A të çojnë të gjitha fetë tek Zoti?

Një mundësi për ungjillëzimin e miqëve tuaj që e kanë këtë pyetje! ...lexoni më tej.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>