Konferenca virtuale “Këndojmë për Mbretin”
Kalendari i leximit të Biblës nga Robert Murray M’Cheyne
21 dhjetor 2023: Debati për Zotin – Rezervoni vendin tuaj!
Pse të punojmë fort? – takimi i radhës nga Kingdom Business Forum
Takimi #4 – Ndihmë hyjnore gjatë krizës! 23 shkurt 
Takim: Nëse Zoti ekziston, pse lejon ai që njerëzit të vuajnë? – 24 shkurt, ora 18:00