Leksion: A të çojnë të gjitha fetë tek Zoti?
Uebinar: Trans-humanizmi dhe Teknokracia
Konferenca e adhurimit “Sing! 2022”
28 tetor 2022: Fillimi i Universit: Teoria e Big Bang dhe hipoteza se cfare e shkaktoi
Si të ndikosh për ungjillin në vendin e punës dhe kur s’jeni shefi!
Kemi përditësuar Biblën shqip