Një qëndrim i krishterë ungjillor për sulmin ndaj martesës
Vajosja e Saulit
Vetitë e gjakut të Krishtit – nga Genti Suli
“Ç’dobi ka robi?” – poezi nga Edmond Papathimiu
Një mbretëri e pasosur
Teksa i afrohemi Pashkës…