“Për Zotin!”, “O Zot i madh!”, “O Perëndi!”
Sepse dikush u lut për ty. Sepse ti lutesh për dikë
Një qëndrim i krishterë ungjillor për sulmin ndaj martesës
Vajosja e Saulit
Vetitë e gjakut të Krishtit – nga Genti Suli
“Ç’dobi ka robi?” – poezi nga Edmond Papathimiu