Realiteti Parësor
“Për Zotin!”, “O Zot i madh!”, “O Perëndi!”
Sepse dikush u lut për ty. Sepse ti lutesh për dikë
Vajosja e Saulit
Vetitë e gjakut të Krishtit – nga Genti Suli
“Baticat” dhe “Zbaticat” Frymërore