• Kreu
  • /
  • Blog
  • /
  • “Për Zotin!”, “O Zot i madh!”, “O Perëndi!”

“Për Zotin!”, “O Zot i madh!”, “O Perëndi!”

Nga: Mirgen Dhima20 Prill, 2022 0 komente |

jesus

A e ke dëgjuar përdorimin e Emrit të Zotit në biseda të tilla:

BISEDA NR. 1:

“Pashë një peshkaqen të zi që u afrua deri në breg. Naaa, 30 metra i gjatë!”

“Seriozisht?”

“Për Zotin, po.”

BISEDA NR. 2:

“Të të qeras me një kafe?”

“O Zot i madh, erdhi dita të më qerasin dhe mua.”

BISEDA NR. 3:

“Nuk më tha ‘Mirëmëngjes’ Sanija. Bëri dhe sikur s’më pa, shëmtira.”

“O Perëndi, o Zot, o Perëndi! Ç’njerëz që ekzistojnë në këtë botë?”

E përdorin emrin e Zotit në reagime ose si betim për të theksuar që po thonë të vërtetën.

Por ç’thotë Shkrimi i Shenjtë?

“Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit, të Perëndisë tënd, kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e tij.” (Eksodi 20:7)

“Mos u betoni fare, as për qiellin, sepse është froni i Perëndisë, as për tokën, sepse është stol i këmbëve të tij, as për Jeruzalemin, sepse është qyteti i Mbretit të madh. Mos u beto as për kokën tënde, sepse nuk ke fuqi të zbardhësh ose të nxish qoftë edhe një fije floku; Por fjala jote të jetë: Po, po; jo, jo; gjithçka më tepër vjen nga i ligu.” (Mateu 5:34-37)

“Mos bëni be as për qiellin as për dheun, as mos bëni ndonjë be tjetër; por le të jetë ‘po’ -ja juaj ‘po’ dhe ‘jo’ -ja ‘jo’, që të mos bini nën dënim.” (Jakobi 5:12)

Fjala e Zotit na urdhëron të tregohemi të kujdesshëm me emrin e Zotit:

– Të mos e përdorim kot.

– Të mos betohemi duke e përdorur.

Ka pasoja për keqpërdorimin e emrit të Zotit:

– “Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e tij.”

– “që të mos bini nën dënim.”

Emri i Zotit është i lavdishëm! Por a është i lavdishëm në zemrën tënde?

Jezusi tha të lutemi kështu: “Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt” (Mateu 6:9)

Dhe “Bekoni emrin e Tij” (Psalmi 100:4)

Shenjtëro emrin e Tij në gojën tënde!

Kështu përjeton fuqinë e Emrit të Tij për të mirën tënde!

• “Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet” (Rom 10:13)

• “Emri i Zotit është një kala e fortë, tek ai turret i drejti dhe gjen siguri.” (Fjalët e Urta 18:10)

• “Çdo gjë që t’i kërkoni Atit në emrin tim, ai do t’jua japë” (Gj 16:23,24)

• “Na ndihmo, o Perëndi i shpëtimit, për lavdinë e emrit tënd, dhe na çliro dhe na fal mëkatet tona për hir të emrit tënd.” (Ps 79:9)

Në Krishtin
Mirgen Dhima

Mirgen Dhima

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Etiketa


Gjithashtu mund të lexoni

Realiteti Parësor

Sepse dikush u lut për ty. Sepse ti lutesh për dikë

Vajosja e Saulit

Vetitë e gjakut të Krishtit – nga Genti Suli

>