Doktrina e Mësimit të Begatisë
Vlerësimi i shëndetit shpirtëror sipas pesë qëllimeve, nga 1 deri 5 nga Altin Kita
Realiteti Parësor
Një qëndrim i krishterë ungjillor për sulmin ndaj martesës
Vajosja e Saulit
Teksa i afrohemi Pashkës…