Doktrina e Mësimit të Begatisë
Vajosja e Saulit
“Ç’dobi ka robi?” – poezi nga Edmond Papathimiu
Një mbretëri e pasosur
Idhujt: Gjërat e Kota, por Vdekjeprurëse
Moisiu në Mal (poezi nga Fan Noli)