A mund të shpjegojë shkenca gjithçka? Bisedë me profesorin e Oxfordit Dr. John Lennox
Çfarë e shkaktoi BIG BANG-un?
Pse Shkenca Moderne lulëzoi në Perëndimin e Krishterë?
Evolucioni apo krijimi?