Kredoja e Nikesë
Çfarë mbetet pas tërmetit?
Dinjiteti i të Krishterit
Ditëlindja e Krishtit dhe dhuratat
Krishti në Krishtlindje
“Mbrojtja e Fëmijës Brenda Nesh” – Meditim Krishtlindjeje