• Kreu
  • /
  • Blog
  • /
  • “Baticat” dhe “Zbaticat” Frymërore

“Baticat” dhe “Zbaticat” Frymërore

Nga: Skerdi7 Shkurt, 2021 0 komente | 101 lexime

… Zoti Jezus, në atë natë që po tradhtohej, mori bukën dhe, si falënderoi, e theu dhe tha: “Merrni, hani; ky është trupi im që është thyer për ju; bëni këtë në përkujtimin tim“. Gjithashtu, pas darkës, mori edhe kupën, duke thënë: “Kjo kupë është besëlidhja e re në gjakun tim; bëni këtë sa herë që të pini, në përkujtimin tim“…

Në qoftë se ato që Perëndia ka bërë për ne, flijimi i Tij dhe bekimet që ka derdhur mbi ne, do mund të krahasoheshin me një vërshim të papërmbajtshëm uji, me një vrull dallgësh të pandalshme, a nuk do të mund t’i ngjanin një batice të furishme bekimesh frymërore që vijnë mbi tokë edhe e mbulojnë sterenë mbarë?

… Ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona; por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij, ne jemi shëruar… Isaia 53:4-5

Këto vepra të jashtëzakonshme dhe shumë e shumë mrekulli të tjera të regjistruara në Bibël, e gjithashtu të tjerat derdhje të mahnitshme të dashurisë së Tij në jetën tonë, disa prej të cilave kanë dalë para nesh si dëshmi në ato që kemi përjetuar – e disa të tjera për të cilat nuk do jemi të ndërgjegjshëm derisa ta takojmë personalisht Perëndinë – na mbushin plot mirënjohje e falënderim të thellë për përkujdesjen e Zotit karshi nesh.

Në një këndvështrim tjetër, në rast se do të zhvendosej e gjithë hyjnorja e Jezusit dhe do të dilte në pah vetëm njerëzorja e Tij, nëse të gjitha këto vepra hyjnore “do t’i zhvendosnim mënjanë”, për të parë e për t’u përqendruar tek ajo kërkesa e vetme që Jezusi përmend te këto vargje, natën kur po tradhtohej: “Bëni këtë në përkujtimin tim”, a nuk do “dilte në stere”, fare qartësisht e dukshme (si në një ‘zbaticë frymërore’, e cila tregon haptas se mbi ç’truall mbështeten anijet), njerëzorja prekëse e vetë Jezusit, Perëndia-njeri që shpaloset kaq i brishtë para nesh, me këtë kërkesë kaq të përhapur, të zakonshme e normale mes njerëzve: “Më Kujtoni”…?

E gjithë kjo “baticë e zbaticë” mahnitëse që na shpërfaqet e na mrekullon teksa jemi dëshmitarë të Hirit që Ai vërshon mbi ne, na udhëheq të shqyrtojmë qëndrimin e zemrave tona, vetë zemrat tona. A jemi duke vëzhguar edhe ne, mes “baticave” dhe “zbaticave” tona frymërore, gjendjen tonë, ku ndodhemi përballë Perëndisë, ku mbështeten planet dhe ambiciet tona, motivet dhe shpresat, mendimet e veprimet, gjithçka jemi e kemi? Për të cituar lirshëm fjalët e Nënë Terezës: A jemi duke bërë gjëra ndoshta të vogla, por me dashurinë madhështore të Perëndisë?

Qofshi me bekimet e Zotit Jezus,

Skerdi Hoxha

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Etiketa


Gjithashtu mund të lexoni

Dy fjalë… Krisht+Lindje

Kredoja e Nikesë

Bekimin apo Burimin e Bekimit?

Çfarë mbetet pas tërmetit?

>