VUSH – 500 Vjet Reformacioni Protestant
95 Tezat e Martin Luterit