Takimi #4 – Ndihmë hyjnore gjatë krizës! 23 shkurt 
Takim: Nëse Zoti ekziston, pse lejon ai që njerëzit të vuajnë? – 24 shkurt, ora 18:00