Jobi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Kapitull 25

1 Atëherë Bildadi nga Shuahu u përgjigj dhe tha:
2 "Atij i përkasin sundimi dhe terrori: ai sjell paqen në vendet e tij shumë të larta.
3 A mund të llogariten vallë ushtritë e tij? Dhe mbi kë nuk del drita e tij?
4 Si mund të jetë, pra, njeriu i drejtë përpara Perëndisë, ose si mund të jetë i pastër një i lindur nga një grua?
5 Dhe në se edhe hëna nuk shkëlqen dhe yjet nuk janë të pastër në sytë e tij,
6 aq më pak njeriu, që është një vemje, biri i njeriut që është një krimb!".